Voortgang bouw 1 mei 2020


04-05-2020

Mooi beeld van de locatie van De Open Veste.

Hier komt straks De Open Veste, een bijzondere woonbuurt met 21 koopwoningen, 35 koopappartementen en 115 huurappartementen rond een groene binnentuin op een halfverdiepte parkeerkelder. Alle palen zijn geheid en er wordt nu gewerkt aan de wapening van de keldervloer en het storten van de fundering poeren.

Terug naar overzicht