WONINGMARKTRAPPORTAGE 1E HELFT 2020


21-07-2020

DÉ WOONEXPERT PRESENTEERT WONINGMARKTRAPPORTAGE 1E HELFT 2020

Het is weer zover. Dé Woonexpert presenteert zijn halfjaarrapportage van de landelijke woningmarkt. Als onafhankelijke, landelijke speler in de nieuwbouwwoningmarkt houdt Dé Woonexpert vastgoedspelers op de hoogte met actuele marktinformatie.

De 100 pagina’s tellende rapportage geeft aan de hand van grafieken, tabellen en conclusies inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. De focus ligt op de regio Amsterdam, Den Haag (aangevuld met gemeente Zoetermeer), Rotterdam, Utrecht, de gemeente Zaanstad en regio Twente (Almelo, Enschede en Hengelo).

Invloed coronapandemie op de woningmarkt
Sinds begin 2020 is Nederland in de ban van de coronapandemie en de economische gevolgen hiervan. De coronapandemie maakt de al aanwezige uitdagingen op de woningmarkt nog groter. Doordat aandacht verschuift, blijven vraagstukken en problemen onopgelost.

De corona-uitbraak in Nederland leidt niet tot een tempering van de woningbehoefte. Het dalende aantal transacties en de daling van het woningaanbod in de bestaande bouw zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt alleen maar toeneemt, met stijgende prijzen en te dure nieuwbouwwoningen tot gevolg.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het huidige woningaanbod niet voldoet aan de wensen van de woningzoekenden op de Nederlandse woningmarkt. Het aantal beschikbare woningen in de gewenste woonplaats is veel te beperkt voor de grote groep woningzoekenden.

Als vastgoedpartijen daar behoefte aan hebben, kunnen ze de lokale partners van Dé Woonexpert benaderen voor een uitgebreid advies. Advies over de doelgroep, woonwensen en verkoop- of verhuurprijzen is voor Dé Woonexpert een belofte waarop je moet kunnen vertrouwen.

De transactieprijzen in de bestaande bouw zijn ten opzichte van 2019 met gemiddeld 5 tot 7% gestegen. Een nieuwbouwwoning is gemiddeld 20% duurder geworden. Daarmee is het prijsverschil tussen een bestaande woning en een nieuwbouwwoning groter geworden dan in de rapportage over het 2e halfjaar 2019 geconstateerd werd. In Nederland is de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande bouw woning op dit moment ruim € 305.000,-. Voor een nieuwbouwwoning wordt bijna € 400.000,- betaald. Het duurt gemiddeld 3 tot 5 weken voordat een woning verkocht is.

Terug naar overzicht