Watertorenlaan


Beschrijving


Let op! Co-creator met een duurzaam en toekomstbestendig plan gezocht!
Bij serieuze interesse kan een bezichtiging worden ingepland via Mevrouw Bolster van Ter Steege Bouw Vastgoed of via de website van het Watertorenpark.

Bijzonder ondernemen of wonen?

Watertoren met fenomenaal uitzicht te koop.

Bijna 30 meter boven de omgeving uitstekend is de oude watertoren een echte blikvanger in de wijk Berflo Es te Hengelo. De wijk Berflo Es is de laatste jaren getransformeerd. Je vindt er nu veel nieuwbouw en nieuwe voorzieningen, zoals het kindcentrum.

Nu is ook het Watertorenpark gelegen aan de Watertorenlaan 60 aan de beurt. Na een jarenlang dienstverband als Vitens-locatie, kocht Ter Steege Bouw Vastgoed de watertoren en het omliggende gebied.

In en om de watertoren zijn plannen voor woningbouw. Het gaat om parkwoningen en vrije kavels. Op dit moment worden hiervoor de woonwensen geïnventariseerd. Iedereen kan zijn of haar wensen doorgeven via herbestemming van de watertoren is het ‘hoogtepunt’ van de ontwikkeling.

Daarom zoeken wij een eindgebruiker voor watertoren! Co-creaTOREN die uitdaging aan gaan om de watertoren en haar gebouwen een duurzame en toekomstbestendige invulling te geven.

Leeswijzer (Zie brochure)
Dit informatiedocument is opgesteld om, co-creaTOREN in de dop, inzicht te verschaffen in de gebouwen, de uitgangspunten en het proces tot komen van een definitieve invulling. Allereerst is er achtergrondinformatie over de geschiedenis van de watertoren en haar bijgebouwen beschreven. Daarna is de scope van de opgave, de huidige staat van de watertoren en haar omgeving en het proces tot herbestemming beschreven.

De watertoren en de omliggende gebouwen worden te koop aangeboden. Het gaat om vier Rijksmonumentale gebouwen:
- de watertoren;
- de kolenschuur;
- het pompgebouw;
- het trafohuisje.
De dienstwoning inclusief werkplaats valt buiten de scope van het project.

Kenmerken:
Adres: Watertorenlaan 60, Hengelo (Overijssel)
Ligging: Wijk Berflo Es in Hengelo. Een wijk vlakbij het centrum van Hengelo. De F35, de fietsroute van Enschede naar Nijverdal, loopt langs de watertoren.
Bouwjaar: 1867 – 1896
Hoogte: 28,09 meter
Inhoud: 300.000 liter
Oppervlakte grond: Voorlopige schatting: 2.500 m2
Huidige functie: Maatschappelijk met een tijdelijke culture en maatschappelijke invulling.

UITGANGSPUNTEN
Voor de herbestemming van de watertoren zijn een aantal uitgangspunten van toepassing. Deze uitgangspunten zijn hieronder beschreven.

Duurzame en toekomstbestendige invulling
Na alle jaren leegstand en tijdelijke invulling is het tijd voor een definitieve functie voor de watertoren en haar bijgebouwen. Deze functie moet duurzaam en toekomstbestendig zijn. Dit betekent dat de invulling er toe moet leiden dat de gebouwen de komende 20 jaar weer gebruikt worden. Renovatie is hiervoor van belang.

Rijksmonumenten
De renovatie moet uitgevoerd worden met respect voor de monumentale status. De
Monumentencommissie en Rijksdienst toetsen de renovatieplannen. De Stadsbouwmeester toetst de plannen aan de algemene welstandscriteria van de gemeente Hengelo. Dit is geen onderdeel van de verkoopprocedure. De koper is zelf verantwoordelijk voor de te verkrijgen vergunningen.

Ontwikkelcriteria
Samen met de gemeente Hengelo zijn er ontwikkelcriteria voor de hele ontwikkeling opgesteld. De watertoren is hier ook in meegenomen, om zo één aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren. De criteria zijn in de gemeenteraad vastgesteld.
De spelregels voor het ensemble zijn:
- Samenhang van het ensemble bewaren in uitstraling en beleving, ook als het ensemble wordt opgesplitst in verschillende eigendommen.
- Beperkte aanpassingen/toevoegingen zijn mogelijk, mits deze zorgvuldig zijn vormgegeven en ondergeschikt zijn aan het totale ensemble.
- Indien er erfscheidingen worden toegepast tussen de verschillende objecten van het ensemble, zijn deze laag en groen vormgegeven.

Bestemmingsplan, functie versus wonen
De nieuwe functie mag geen conflict hebben met de toekomstige woningplannen. Dit betekent dat er grenzen liggen aan geur- en geluidsoverlast. 'Zware' horeca, zoals café en restaurant zijn niet mogelijk. Een lunchroom of B&B is wel mogelijk, net als wonen of kantoor. In de bijlage staat het ontwerpbestemmingsplan.

Parkeren
Parkeren moet op eigen terrein. Het parkeerbeleid van gemeente Hengelo is van toepassing en is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Bouw- en woonrijp maken
Ter Steege maakt het terrein rondom de watertoren bouw- en woonrijp. De watertoren en het pompgebouw worden voorzien van riool, water en elektra en de omliggende grond wordt ingericht. In overleg met gemeente Hengelo is het landschapsplan inclusief inrichtingsplan vastgesteld. Wijzigingen buiten de uitgangspunten van het landschapsplan zij niet mogelijk. Beide plannen zijn opgenomen als bijlage.

Planning en realisatie
Ter Steege sluit een overeenkomst met de nieuwe gebruiker. Overdracht van de gebouwen vindt plaats op moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is (verwachting is eind 2020). Deze tijd kan de co-creaTOR gebruiken voor de planvorming. Het ingediende plan moet binnen één jaar zijn gerealiseerd. De bouw van de woningen is hiermee gelijk met de ingebruikname van de watertoren. Dit geeft een impuls aan het gebied en heeft voordelen voor de samenwerking.

PROCES TOT VERKOOP
Ter Steege biedt de grond, inclusief de vier gebouwen, in één keer te koop aan. De verkoop vindt plaats via de openbare procedure. De opgezette procedure is een op maat gemaakte aanpak, met als doel een grootschalig publiek te bereiken en het beste plan te selecteren. De procedure wordt hier toegelicht.

Aan het feit dat iemand zijn of haar interesse kenbaar heeft gemaakt kunnen geen rechten worden ontleend. Ook is Ter Steege gemachtigd om het proces tussentijds, vanwege voor haar moverende redenen, te wijzigen, vertragen, stil te zetten of indien noodzakelijk te stoppen zonder enigerlei schadeplichtig te zijn.

Het stellen van vragen over de procedure en andere zaken is altijd mogelijk.

Planning en indienen
De totale procedure loopt van november 2019 tot en met juli 2020. Het plan moet uiterlijk 27 maart 2020 zijn ingediend. Bij serieuze interesse kan een bezichtiging worden ingepland via Mevrouw Bolster van Ter Steege Bouw Vastgoed of via de website van het Watertorenpark. Als alles soepel en naar wens verloopt, wordt het contract gesloten voor de zomer van 2020.

Kenmerken


Status
Toekomstig
Projecttype
Koopwoningen
Aantal
1
Prijs
Te koop van € 260.000,- tot € 260.000,-
Kaveloppervlak
2.500 m2 tot 2.500 m2

Locatie