HUIZENPRIJS STIJGT IN 2021 NAAR ONGEKENDE HOOGTE


Dit is één van de conclusies uit de Woningmarktrapportage die tweemaal per jaar door dé Woonexpert wordt uitgevoerd. Het meer dan 100 pagina’s tellende rapport geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt.  
 
Woningnood leidt tot forse explosie in verkoopprijs 

2021 blijft voor de woningmarkt nog een typische verkopersmarkt. Ten opzichte van de eerste helft 2020 heeft de schaarste op de woningmarkt in dezelfde periode 2021 bij bestaande woningen geleid tot een stijging van 17 % in de verkoopprijs. Eén jaar eerder bedroeg deze stijging over dezelfde periode “slechts” 10 %. De forse prijsstijging heeft geen invloed op de doorlooptijd. Het verkopen van een woning kost gemiddeld 3 à 4 weken tijd.  
 
Ook bij nieuwbouwwoningen is een prijsstijging te zien. In 2021 is deze met 10 % gestegen tot € 425.000 voor een woning van ruim 120m2. Regionaal zijn er echter wel enorme verschillen te zien. In Utrecht is de prijsstijging met 26 % het hoogst, terwijl Zoetermeer (- 35 %), Amsterdam (- 10 %) en Den Haag (- 10 %) juist een daling kennen. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze steden kleinere woningen tegen lagere absolute prijzen worden verkocht. Deze prijsdaling betekent niet dat de m2 goedkoper is geworden. Sterker, in vergelijking met de eerste helft 2020 (€ 3.000) is deze gestegen tot ruim € 3.500. 
 
Stagnerende woningmarkt 

Door de schaarste in het woonaanbod zijn consumenten bereid de hoofdprijs te betalen op het moment dat een woning aan de woonwensen voldoet. Echter op dit moment is er een behoorlijke discrepantie tussen het huidige woonaanbod en de prijs die woningzoekenden bereid zijn te betalen. Consumenten blijven hierdoor in hun bestaande woningen zitten. Deze ontwikkeling leidt tot een stagnerende woningmarkt met minder aanbod, minder transacties en hogere prijzen.  
 
Vraaggestuurd bouwen  

De oplossing voor de stagnerende woningmarkt zit in vraaggestuurde nieuwbouw. Door aan de voorkant de woonwensen in kaart te brengen en hierop in te spelen zorg je dat het woningaanbod beter aansluit op de woonwensen van de consument. De verhuisbereidheid neemt hierdoor toe, wat uiteindelijk leidt tot een groter aanbod en lagere prijzen.

Door uw gegevens hieronder in te vullen krijgt u een link in uw mail, waarmee u toegang krijgt tot een PDF-versie van de meest actuele woningmarkt rapportage. Deze kunt u downloaden en in alle rust doorlezen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Dé Woonexpert

Bel of e-mail ons voor een vrijblijvend advies of afspraak

Naar contact